Het was een prachtig festival! Dank aan alle medewerkers, gasten en inspirators. Op naar 2017!

Voor de tiende keer organiseert de Stichting Erasmus Festival Brabant een festival rondom de uitreiking van de Erasmusprijs. Dit jaar gaat deze prestigieuze prijs naar Dame Antonia Susan Byatt (1936) vanwege haar bevlogen bijdrage aan het literaire genre Life-writing.

De Erasmusprijs

De Erasmusprijs is bestemd voor mensen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd die binnen cultuur of wetenschap de maatschappij ten goede komen.

‘Sinds 1958 wordt de Erasmusprijs jaarlijks toegekend door een landelijke jury die oordeelt in lijn met het humanisme dat in Erasmus een voorloper kende. De laureaat ontvangt de prijs op het Paleis op de Dam uit handen van de regent van de Erasmusprijs, – eerst Prins Bernhard, nadien Prins (en weer later Koning) Willem-Alexander. De prijs valt daarmee te beschouwen als de Nederlandse Nobelprijs voor cultuur en maatschappij. De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2016 toegekend aan de Britse schrijfster Dame Antonia Susan Byatt (1936). Zij ontvangt de prijs voor haar bevlogen bijdrage aan het genre ‘Life Writing’, een actueel onderwerp binnen de literatuur dat historische romans, biografieën en autobiografieën omvat. Haar voorgangers waren onder anderen:

De Erasmusprijs bestaat uit een geldprijs van euro 150.000 en versierselen. De versierselen zijn in 1995 ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben. De versierselen bestaan uit een harmonica gevouwen lint met aan de beide uiteinden een titanium plaatje. Gesloten vormt het een boekje; geopend een lint met een tekst in het handschrift van Erasmus. Deze tekst uit een brief aan Jean de Carondelet (Bazel 5 januari 1523) is typerend voor het gedachtegoed van Erasmus:

‘variae sunt ingeniorum dotes multae seculorum varietates sunt. quod quisque potest in medium proferat nec alteri quisquam invideat qui pro sua virili suoque modo conatur publicis studiis utilitatis aliquid adiungere.’
‘de talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder tijdperk heeft zijn eigen karakter. laat ieder tonen waartoe hij in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets bij te dragen tot het onderricht van allen.’

ERASMUSPRIJS: Het is een bekronende prijs voor geleverde prestaties. De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken – humanistische waarden die tot uitdrukking komen in de keuze van de prijswinnaars. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

PROGRAMMA

2016

Dag van de dialoog 2016 - 1

/
Aanmelden bij de Stichting 's-Hertogenbosch in Dialoog: De…
Rik Torfs

Willem Witteveenlezing

/
Een lezing gewijd aan Willem Witteveen die omkwam…

Dag van de dialoog 2016 - 2

/
Aanmelden bij de Stichting 's-Hertogenbosch in Dialoog: De…

Vertelvoorstelling 'Mijn hart woont elders'

/
De problemen rond het asielbeleid en de onophoudelijke…

Symposium EUTOPIA: de toekomst van onze Europese samenleving

/
We schrijven het jaar 1516. Jheronimusch Bosch blaast…

Levensverhalen van ver weg en dichtbij

/
Een avond in twee delen: film & gesprek / eenakter The…
A.F.Th van der Heijden

Literaire Avond

/
Kaarten te bestellen bij de Verkadefabriek:   Volkskrant-journalist…

Life-writing op Pabo Fontys Tilburg

/
Educatief project 'Ontdek het verhaal' In september, oktober…
Annejet van der Zijl

Avond van de biografie

/
  Een avond over interessante levens en manieren…
Erasmusprijs

Uitreiking Erasmusprijs

/
Dit is een besloten evenement. U kunt hier geen kaarten voor…
Theater Moyses Bosch

Bosch, More en Erasmus in het Zwanenbroedershuis

/
Een avondprogramma met theater en voordracht Colloquium…

Camille Claudel, haar levensverhaal door Karin Haanappel

/
Kaarten zijn te bestellen bij de Bibliotheek: Evenals …