Het is bijna zover! Het Erasmus Festival Brabant 2017 vindt plaats van 5 november t/m 13 december.

Het programma is hier vanaf 20 oktober te zien.

Voor de elfde keer organiseert de Stichting Erasmus Festival Brabant een festival rondom de uitreiking van de Erasmusprijs. De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2017 toegekend aan de Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont (1957). Zij is hoogleraar Sociologie aan Harvard University, waar zij werkzaam is als Professor of African and African American Studies en als Robert I. Goldman Professor of European Studies. Zij ontvangt de prijs voor haar geëngageerde bijdrage aan het onderzoek in de sociale wetenschappen naar de relatie tussen kennis, macht en diversiteit.

De Erasmusprijs

De Erasmusprijs is bestemd voor mensen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd die binnen cultuur of wetenschap de maatschappij ten goede komen.

‘Sinds 1958 wordt de Erasmusprijs jaarlijks toegekend door een landelijke jury die oordeelt in lijn met het humanisme dat in Erasmus een voorloper kende. De laureaat ontvangt de prijs op het Paleis op de Dam uit handen van de regent van de Erasmusprijs, – eerst Prins Bernhard, nadien Prins (en weer later Koning) Willem-Alexander. De prijs valt daarmee te beschouwen als de Nederlandse Nobelprijs voor cultuur en maatschappij. De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2017 toegekend aan de Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont (1957). Met haar interdisciplinaire aanpak, kritische blik en internationale oriëntatie betoont Lamont zich een voorvechter van het waarborgen van diversiteit in wetenschap en maatschappij. Daarmee belichaamt zij het Erasmiaanse gedachtegoed dat de Stichting Praemium Erasmianum  uitdraagt. Haar voorgangers waren onder anderen:

De Erasmusprijs bestaat uit een geldprijs van euro 150.000 en versierselen. De versierselen zijn in 1995 ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben. De versierselen bestaan uit een harmonica gevouwen lint met aan de beide uiteinden een titanium plaatje. Gesloten vormt het een boekje; geopend een lint met een tekst in het handschrift van Erasmus. Deze tekst uit een brief aan Jean de Carondelet (Bazel 5 januari 1523) is typerend voor het gedachtegoed van Erasmus:

‘variae sunt ingeniorum dotes multae seculorum varietates sunt. quod quisque potest in medium proferat nec alteri quisquam invideat qui pro sua virili suoque modo conatur publicis studiis utilitatis aliquid adiungere.’
‘de talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder tijdperk heeft zijn eigen karakter. laat ieder tonen waartoe hij in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets bij te dragen tot het onderricht van allen.’

ERASMUSPRIJS: Het is een bekronende prijs voor geleverde prestaties. De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken – humanistische waarden die tot uitdrukking komen in de keuze van de prijswinnaars. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

PROGRAMMA

2017

Dialoogtafel

Dag van de Dialoog 2017 'Den Bosch Verbindt'

/
Aanmelden bij de Stichting 's-Hertogenbosch in Dialoog: De…
Genderblender logo

Genderblender

/
GenderBlender: een wervelend, ongedwongen evenement rondom genderdiversiteit.…