Erasmusfestival Brabant biedt jaarlijks een Brabants podium aan inspirators op het snijvlak van educatie, cultuur en maatschappij. Hiermee wil de Stichting EFB een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke dialoog. De Stichting EFB heeft een culturele ANBIstatus en wordt gerund door bevlogen vrijwilligers.

Als vriend van het Erasmusfestival Brabant steunt u de laagdrempelige toegang tot ons culturele programma en de daaraan gekoppelde maatschappelijke dialoog. Een dialoog in het teken van Erasmiaanse waarden als democratie, tolerantie, culturele veelvormigheid en kritisch, ondogmatisch denken.