Stichting Erasmusfestival Brabant (EFB) is opgericht in 2000 vanuit het idee om rondom de uitreiking van de Erasmusprijs een festival te organiseren in ’s-Hertogenbosch. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten, in Europa en daarbuiten. Dit gebeurt door de Stichting Praemium Erasmianum in Amsterdam die ook de uitreiking van de prijs organiseert in het Koninklijk Paleis op de Dam. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

De zestiende eeuwse filosoof Erasmus heeft enige tijd in ‘s-Hertogenbosch gewoond, in dezelfde tijd als zijn beroemde stadgenoot Jeroen Bosch. Het gedachtegoed van Erasmus is waardevol om te onderzoeken en te actualiseren. Humanistische en democratische waarden zijn actueler dan ooit en kunnen anno 2017 een groot publiek bereiken en inspireren. Het programma van Erasmusfestival Brabant staat in het teken van educatie, cultuur, inspiratie, maatschappelijke betrokkenheid en ontmoeting. Hiermee wil de Stichting EFB een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke dialoog. Het festival sluit aan bij het jaarthema van de Erasmusprijs. De Stichting EFB nodigt alle geïnteresseerden van harte uit om mee te doen en zich te laten inspireren door Erasmiaanse waarden als democratie, tolerantie, culturele veelvormigheid en kritisch, ondogmatisch denken.

Stichting Erasmusfestival Brabant wordt bestuurd door ervaren vrijwilligers uit de regio Den Bosch. 

Bestuursleden

Ans Buys

Ans Buys

Voorzitter

Ans Buys zet zich vanaf 2000 in als bestuurder voor het Erasmus Festival Brabant, vanaf 2012 in de rol van voorzitter. Haar loopbaan ligt in het onderwijs en dus heeft de educatieve dimensie van het festival haar bijzondere belangstelling. Naast het voorzitterschap van het EFB is zij bestuurlijk actief bij meerdere instellingen voor kunst en cultuur.

Guus Dankers

Guus Dankers

Penningmeester

Guus Dankers is geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch waar hij nog steeds woont. Na het vwo heeft hij de studie voor registeraccountant gecombineerd met werken bij een accountantskantoor. Momenteel is Guus werkzaam als registeraccountant bij een van de grote kantoren. Hij zet zijn kennis en ervaring met veel plezier in als penningmeester van het Erasmus Festival Brabant.

Jan van Velthoven

Jan van Velthoven

Secretaris

Jan van Velthoven is mede-initiatiefnemer en sinds de oprichting in 1999 secretaris van het Erasmus Festival Brabant. Van professie is hij uitgever en strategisch adviseur. Daarnaast is hij onbezoldigd actief in velerlei initiatieven in de sectoren cultuur en welzijn. Hij beschouwt zijn anarcho-syndicalisme als een compromisloos compromis in een tijd van botsende waarden. Met dank aan Erasmus.

Tet Reuver

Tet Reuver

Bestuurslid

Tet Reuver is (industrieel) ontwerper en eigenaar/ontwikkelaar van sociale ondernemingen waarbij design-thinking en het vormen van allianties centraal staan. Humanisme ligt ten grondslag aan design en dit maakt dat zij zich zeer verbonden voelt met de missie en doelstellingen van deze stichting.

Harry Vermeulen

Harry Vermeulen

Bestuurslid

Harry Vermeulen is vanaf 1990 theaterdirecteur, sinds 2007 van Theater aan de Parade, de thuisbasis voor uiteenlopende festivals. Geïnteresseerd in de wijze waarop het tijdloze Erasmiaanse gedachtegoed door de zeggingskracht van theater & kunst ook in de 21e eeuw voor het voetlicht kan worden gebracht. Bestuurslid van het Erasmus Festival Brabant vanaf 2009.

800px-Holbein-erasmus[1]Erasmus was een wereldburger, met een universele levensbeschouwing: kennis gaat boven onwetendheid, orde boven chaos. Menselijkheid is van grotere waarde dan enig dogma. Wezenlijk doel van zijn studies was te komen tot een beter begrip van menselijkheid. Hij streefde naar een menslievende filosofie, verdedigde de onkreukbaarheid van het intellect en bepleitte gematigdheid en tolerantie.

Tot zijn belangrijkste werken behoren de Adagia of Spreekwoorden, het Handboek voor een Christenstrijder, de Lof der Zotheid, de Colloquia en een uitgave van het Nieuwe Testament op basis van de oorspronkelijke Griekse tekst.

Heleen Herbert

Heleen Herbert

Bestuurslid

Heleen Herbert is als commercieel directeur werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen. Zij is een groot voorvechter van vernieuwing en innovatie in de bouw. Gedreven om talenten te herkennen, verschillen te benutten en op die manier nieuw potentieel aan te boren.

Henri Geerts

Henri Geerts

Bestuurslid

Henri Geerts kwam in contact met het Erasmusfestival toen hij werkte als hoofd van het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg. Vanuit die achtergrond nam hij in 2015 het initiatief voor de Willem Witteveenlezing. Met veel genoegen schrijft hij ondermeer aforistische haiku’s, schaakt en danst hij. Hij heeft een voorkeur voor flaneren, meer dan voor SUV, TV, PVV en plastic in zee.