Het sociaal kapitaal van Brabant

Datum: zaterdag 9 november 2013, 9.33 uur
Locatie: Provinciehuis, 's-Hertogenbosch

Het carnavalsfeest, of misschien beter de ‘vastelavont’, kent in de Provincie Noord-Brabant zeker voor wat de steden ’s-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom aangaat, een lange geschiedenis. Met name in de 19e en vooral de tweede helft van de 20e eeuw heeft de verbreiding een hoge vlucht genomen. Noord-Brabant kent welhaast geen gemeente waar niet één of meerdere vastenavond/carnavalsorganisaties ieder jaar weer zorgen voor een pakket aan evenementen met de bijbehorende hoogwaardigheidsbekleders die tijdelijk de macht overnemen.

De impact die dit feest heeft op nagenoeg alle facetten van de lokale gemeenschappen is nauwelijks te overschatten. De gemeenschapszin wordt gevoed door intensieve voorbereidingen van tallozen, al dan niet in verenigingsverband. Praalwagens, liedjes, muziek, dans, toneel, kostumering en natuurlijk goede eet- en drinkpartijen horen tot dit typische ritueel dat zich telkenjare herhaalt. Met ongebreidelde inventiviteit en creativiteit wordt de samenleving middels parodie en persiflage een spiegel voorgehouden. Goedaardige maar niet mis te verstane scherts volgt op kritische wijze de dagelijkse gang van zaken. Waar kun je immers beter elkaar onverbloemd de waarheid vertellen dan in een open democratische samenleving. De laureaat van dit Erasmusfestival, de Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas, heeft zich daar steeds sterk voor gemaakt.

‘Vastenavond / Carnaval, sociaal kapitaal van Brabant’ Onder deze titel organiseert de Brabantse Carnavals Federatie, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en het Erasmusfestival op zaterdag 9 november in het Brabantse Provinciehuis een symposium waar sprekers en performers aspecten hiervan voor het voetlicht zullen brengen.  Enkele sprekers zijn: Prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Rob van de Laar, voorzitter Brabantse Carnavals Federatie, Prof. dr. Herman Pleij, Emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde, Prof. dr. ir. Hans Mommaas, Hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en Directeur TELOS, Mark van Ostaijen, wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Klik hier voor het programma

Persbericht Omroep Brabant

Aanbevolen door: Erfgoed Brabant, Nederlands Instituut voor Volkskunde en immaterieel Erfgoed, Stichting Nationaal Carnavalsmuseum 'Oeteldonks Gemintemuzejum', Stichting Europees Cultureel Erfgoed (ECE)

Hoofdsponsor:                                             Festivalsponsors: